Welkom by die SAOU se aanlyn handleidings – uitsluitlik beskikbaar aan SAOU- lede.

Nog nie ‘n lid nie? Klik hier om ‘n SAOU-lid te word.

Die platform bied toegang tot:

  • Handleiding vir Skoolbestuur (MSM) is ‘n omvattende bron wat jou toegang verleen tot relevante wetgewing, beleide, regulasies ens. wat nodig is om ‘n skool suksesvol te kan bestuur. Let asseblief daarop dat dit slegs in Engels beskikbaar is.
  • Handleiding vir Klaskamerbestuur bied kurrikulêre inligting, sowel as talle ander ondersteuningsmateriaal om sukses in die klaskamer te bevorder.
  • Handleiding vir TVET-kolleges gee toegang tot wette, beleide, omsendskrywe en die kurrikulum wat van toepassing is vir die sektor.
  • Handleiding vir Onafhanklike skole verskaf inligting relevant tot onafhanklike skole.

Nuut op die platform? Skep vandag nog ʼn profiel om gratis toegang tot al die bogenoemde handleidings te verkry. Sleutel jou ID-nommer in die registrasieblokkie en voltooi die aanlyn registrasievorm.

Welcome to the SAOU’s online manuals – available exclusively to SAOU members.

Not yet a member?  Click here to become a SAOU member.

The platform provides access to:

  • Manual for School Management (MSM) is a comprehensive resource that gives you access to the relevant legislation; policies, regulations etc. necessary to manage a school successfully.
  • Manual for Classroom Management provides curricular information as well as numerous other support materials to promote success in the classroom.
  • Manual for TVET colleges gives access to laws, policies and circulars of interest to members in this sector.
  • Manual for Independent schools provide with information relevant to independent schools.

New to the MSM?  Create a profile today to access all the manuals for free. Enter you ID number into the registration box and complete the online registration form.