Welkom by die SAOU se aanlynhulpbronne uitsluitlik beskikbaar vir SAOU lede.

Nog nie ‘n lid nie? Klik hier om ‘n SAOU lid te word.

Hierdie hulpbronne bestaan uit:

  • Die Manual for School Management (net in Engels beskikbaar). Dit is ‘n rugsteun vir hoofde en skoolbestuurspanne rondom wetgewing en beleid wat nodig is om u skool suksesvol te bestuur
  • Die Handleiding vir Klaskamerbestuur. Hierdie aanlyndokumente gee vir onderwysers al die nuutste inligting en ondersteuning wat nodig is om sukses in die klaskamer te behaal
  • Die nuusbriewe verskaf die jongste riglyne en omsendskrywes van die DBO, sowel as ondersteunende inligting wat die SAOU as toeligting en ondersteuning vir lede bied
  • Alle webinare wat deur die SAOU aangebied is, is hier beskikbaar om jou te bemagtig met insigte en raad in die uitvoering van jou pligte

Indien dit jou eerste besoek op hierdie bladsy is en jy nog nie vir die handleidings geregistreer het nie, skep ‘n intekenprofiel deur jou ID nommer in die registrasieblokkie in te vul en die aanlyn registrasievorm te voltooi.

Welcome to the SAOU’s online resources exclusively available to SAOU members.

Not yet a member?  Click here for SAOU membership.

These online resources consist of:

  • The Manual for School Management. This resource is a backup for all principals and school management teams regarding legislation and policy needed for the successful management of a school
  • The Manual for Classroom Management. This online resource provides teachers with the most up to date information and support needed to ensure success in the classroom
  • The newsletters will provide you with the most recent guidelines and circulars of the DBE as well as supporting information from the SAOU to provide clarification and support
  • All webinars presented by the SAOU is available to empower you with insight and advice in the execution of your responsibilities

If this is your first visit to this page and you haven’t registered yet, create an online profile by entering your ID number in the Registration field and completing the online registration form.