ABOUT MANUAL FOR CLASSROOM MANAGEMENT

The SAOU Curriculum team compiled an online Classroom Manual to empower educators in their classroom. The manual will be divided into the different phases and will contain information on lesson plans, curriculum information and other sources. The SAOU webinars and online training will be placed in the corresponding chapters as well as in a separate chapter to ease your search.

Die SAOU Kurrikulumspan het ‘n aanlyn handleiding saamgestel om opvoeders met Klaskamerbestuur te help. Die handleiding sal opgedeel word in die verskillende fases en sal kurrikulum inligting, lesplanne en ander hulpbronne bevat. SAOU webinaar opnames en aanlyn opleiding sal ook in die hoofstukke vervat word: by elke fase asook in ‘n aparte hoofstuk vir maklike soek.