Redirecting...

Chapter 4

Intermediate Phase

4.1 Intermediate Phase Principles of classroom management

4.1.1Dokumente | Documentation

4.1.2Webinare | Webinars

2024

 • What do I do about ChatGPT and Generative AI in my class?
 • Angstigheid by kinders, hoe dit die leerproses benadeel en wat onderwysers kan doen

2023

 • Child Abuse and disclosure workshop
 • Meer take, minder tyd – wenke om dit te laat werk
 • Skooldissipline deur klaskamerbestuur | School discipline through classroom management 

2022

 • Laerskool Mediasentrums | Primary school Media Centres

2021

4.2 Intermediate Phase Language

4.2.1.1Webinare | Webinars

2024

2023

 • Om te lees, moet ek weet wat dit vir my beteken
 • Om te lees, moet jy maklik begin
 • Om te lees, moet dit lekker wees
 • Om te lees, moet jy kan luister
 • Riglyne vir interpretasie en implementering van 2023 JOP’s vir Afrikaans HT & E AT Gr 4 – 7 | Guidelines for interpretation and implementing of 2023 ATP’s for Afrikaans HL & FAL Gr 4 – 7

2022

2021

 • Die waarde van prenteboeke in die klaskamer
 • Ingonyama en ander maats met leeueharte (LAPA Reeks)

2020

4.2.1.2Kurrikulum | Curriculum

4.2.1.3Assessering | Assessment

4.2.2Afrikaans HT

4.2.2.1Webinare | Webinars

4.2.2.2Kurrikulum | Curriculum

4.2.2.3Assessering | Assessment

4.2.2.4Bronne | Resources

 1. Gr 4
 1. Gr 5
 2. Gr 6

4.2.3English FAL

4.2.3.1Webinare | Webinars

 • Facing the challenges of teaching English as a second language head on

4.2.3.2Kurrikulum | Curriculum

4.2.3.3Assessering | Assessment

4.2.4English HL

4.2.4.1Webinare | Webinars

4.2.4.2Kurrikulum | Curriculum

4.2.4.3Assessering | Assessment

4.2.4.4Bronne | Resources

 1. Gr 4
 2. Gr 5
 3. Gr 6

4.2.5Afrikaans EAT

4.2.5.1Webinare | Webinars

4.2.5.2Kurrikulum | Curriculum

4.2.5.3Assessering | Assessment

4.2.5.4Bronne | Resources

4.3 Intermediate Phase Mathematics

4.3.1Webinare | Webinars

2024

 • Hoe speel jou help om Kodering en Robotika te ontsyfer | How play helps you decipher Coding and Robotics
 • STEAM – Laat die pret begin! | STEAM – Getting the fun train going!
 • What do I do about ChatGPT and Generative AI in my class?
 • Die Digitale Dilemma (2)
 • Die Digitale Dilemma (1)
 • Bestuur en assessering Kodering en Robotika | Managing and assessing Coding and Robotics
 • What do I do about ChatGPT and Generative AI in my class?
 • Angstigheid by kinders, hoe dit die leerproses benadeel en wat onderwysers kan doen
 • Digital resources in the classroom

2023

 • Lego Robotics
 • ChatGPT
 • Coding in the classroom
 • How to start a coding club at your school
 • Demystifying coding
 • GF & Intersen Kodering & Robotika Projek-Sessie 4
 • GF & Intersen Kodering & Robotika Projek-Sessie 3
 • GF & Intersen Kodering & Robotika Projek-Sessie 2
 • Kodering & Robotika Projek-Sessie 1 Die wie van Kodering en Robotika
 • Wiskunde: Bou vertroue i.t.v. volgorde van bewerkings | Mathematics: Building confidence within order of operations
 • Wiskunde: Die hantering van wanbegrippe in basiese berekeninge | Mathematics: Addressing misconceptions in basic calculations
 • Wiskunde: Gewig van onderwerpe (temas) in assesserings; JOP 2023 en KABV Verduidelikende Notas of Onderrig-Riglyne | Mathematics: Topic Weightings in Assessments; ATP 2023 and CAPS Clarification Notes and Teaching Guidelines

2020

2020/07/30
Meting & Data (Gr 4 – 6)
Ruimte & Vorm (Gr 7 – 9)
Opname | Recording

2020/07/28
Algebra
Recording

2020/07/23
Ruimte en Vorm

Recording

2020/07/21
Algebra Senior Fase: Funksies – Getalle bewerkings en Verwantskappe
Recording
SF Funksies, Verwantskappe Algebra

4.3.2Kurrikulum | Curriculum

4.3.3Assessering | Assessment

4.3.4Bronne | Resources

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online