Redirecting...

Chapter 8

Webinare | Webinars

8.1 2020

8.1.1Grondslagfase | Foundation Phase

Reading | Lees
6/10/2020
Foundation Phase Reading in English HL & FAL
Recording

29/09/2020
Classroom Culture for EFAL
Recording Foundation Phase
Recording Intermediate Phase
Attention Getters

08/09/2020
Classroom culture for EFAL
Recording Foundation Phase
Recording Intermediate Phase

22/09/2020
Recording Foundation Phase

 

Afrikaans HT
25/08/2020
Klanke, klankleer en Assessering
Recording

18/08/2020
Handskrif
Recording

11/08/2020
Lees en Kyk
Recording
Presentation

04/08/2020
Luister en Praat
Recording
Presentation

Wiskunde
22/07/2020
Idees oor COVID-19 en Kleingeld
Recording
Recording (Kleingled)02/07/2020
Idees oor COVID-19 en Kleingeld
Recording

30/06/2020
Idees oor COVID-19 en Kleingeld
Recording

25/06/2020
Idees oor COVID-19 en Kleingeld
Recording

23/06/2020
Idees oor COVID-19 en Kleingeld
Recording
Presentation

8.1.2Intermediêre Fase | Intermediate Phase

Reading in HL & EAL

22/09/2020
Recording Intermediate Phase

01/09/2020
Skryf in die Intermediêre Fase
Recording
Recording: Writing in the Intermediate Phase
Halfjaar Basislyn Assessering
Finale Graad R Afr HT ATP Gewysigde Leerplan
Grade R Revised Teaching Plans Life Skills 2020 Guidelines
Grade R Covid 19 Guideline
Grade R Life Skills Presentation Outline ATP Mediation
Mathematics 2020 Revised National Annual Teaching Plan Grade R

15/09/2020
Oral Activities
Recording
Presentation
Oral Avtivities

08/09/2020
Classroom culture for EFAL
Recording Foundation Phase
Recording Intermediate Phase

 

Lewensoriëntering
Beweging in die Intermediêre fase

09/09/2020
Beweging in die Intermediêre fase: Oorkom die uitdaging van sosiale distansiëring
Recording
Presentation

02/09/2020
Hoe om die tableau in LO/LV aan te bied
Recording
Presentation

30/09/2020
Recording

07/10/2020
Recording

16/09/2020
Integrering van LV in Wiskunde en Tale
Recording

02/07/2020
Begripstoetsing, skryfvaardighede en visuele geletterheid
Recording

30/07/2020
Recording
Presentation

25/06/2020
Recording

23/06/2020
Recording

Wiskunde

30/07/2020
Meting & Data (Gr 4 – 6)
Ruimte & Vorm (Gr 7 – 9)
Recording

28/07/2020
Algebra
Recording

23/07/2020
Ruimte en Vorm

Recording

21/07/2020
Algebra Senior Fase: Funksies – Getalle bewerkings en Verwantskappe
Recording
SF Funksies, Verwantskappe Algebra

8.1.3Senior Fase | Senior Phase

8.1.4VOO Fase | FET Phase

Wiskunde | Mathematics

27/08/2020
Wat is die kerninligting waarop Gr 10 – Gr 12 nou op moet fokus?
Recording

10/09/2020
What is the core information to focus on now for Grade 10 & 11
Grade 10 teachers
Grade 11 teachers
The emphasis  will be on Paper 1 (3 Sept) and Paper 2 (10 Sept)
Recording
Presentation
Presentation V2

03/09/2020
What is the core information to focus on now for
Emphasis  on Paper 1
Recording

Afrikaans HT & EAT

07/09/2020
Onderrig van Drama – My Japan (Gr 11)
Recording

31/08/2020
My Japan: Die drama in die klaskamer
Recording

26/08/2020
Onderrig van Drama
Recording

Afrikaans HT: Onderwêreld
19/08/2020
Lang vraag
Recording

17/09/2020
Studiegids Onderwêreld
Gr 12 Aft HT Studiegids Poësie
Gr 12 Afr HT Hersieningsgids
Recording

12/08/2020
Recording

05/08/2020
Recording

03/08/2020
Recording
Aanhalings

Besigheidstudies

29/07/2020
PROFESSIONALISME en ETIEK en hoe om dit in die klaskamer aan te bied
Recording

22/07/2020
Menslike Hulpbronbestuur: Riglyne vir die eksamen
Recording
Business Studies P1 Gr 12 Exemplar 2020 Afr
Business Studies P1 Gr 12 Exemplar 2020 Eng
Business Studies P1 Gr 12 Exemplar 2020 Marking Guidelines Afr
Business Studies P1 Gr 12 Exemplar 2020 Marking Guidelines Eng
Business Studies P2 Gr 12 Exemplar 2020 Afr Marking Guidelines
Business Studies P2 Gr 12 Exemplar 2020 Afr
Business Studies P2 Gr 12 Exemplar 2020 Eng Marking Guidelines
Business Studies P2 Gr 12 Exemplar 2020 Eng

08/07/2020
Nasienvereistes
Recording

01/07/2020
Wysigings aan die Jaarlikse Onderrigplanne vir 2020 sowel as wat om in die Graad 12 NSS eksamen te verwag
Recording
Presentation
DBE Gr. 10
DBE Gr. 11
DBE Gr. 12
Business Environments
Business Ventures
Gr 12 Term 1 BSTD Tutoring Booklet
Gr 12 Term 2 BSTD Tutoring Booklet

Geskiedenis | History

What content has been left out? What are the proposals for assessment that are currently on the table?
29/07/2020
Recording

Geografie | Geography

15/07/2020
Panel discussion
Recording

8.1.5Inklusiewe Onderwys | Inclusive Education

 • ARE MASKS A NEW BARRIER TO LEARNING?
  • 2020/04/11
  • Recording
  • Presenter:  Michelle van Zyl
   Assisting learners with sensory challenges (including ADHD and Autism) to adapt to the new normal.
 • TRAUMA, EMOSIONELE BUFFERS EN COVID-19
 • HELP MY KIND IS ANDERS!
 • VIA AFRIKA USEFUL MINDSET FOR EDUCATORS
 • THANK YOU FOR ASKING, I’M NOT FINE!
  • 20 May 2020
  • Recording
  • Presenter: Doné van Wyk (@Real Brilliance)

8.2 2021

8.2.1Inklusiewe Onderwys | Inclusive Education

8.2.2Kurrikulum | Curriculum

 

8.2.3VKO | ECD

 • VKO Kompas
 • VKO Dinamo
 • Skryfvaardighede vir 0 – 9 jariges
 • SAOU Vrystaat: Pre-Primêr Belangegroep | SAOU Free State: Pre-Primary Interest Group
 • Flambojante 0 – 9: Hoe lyk die VKO Klaskamer
 • Brandpunte in die Onderwys | Hot Topics in Education
  • 2021/11/10
  • Opname | Recording
   • Die fokus skuif vir Gr RR en GR R van DSO na DBO en die datums van die beoogde skuif. Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan. Wat die SAOU vir sy VKO lede bied kan beteken. | The focus shift for Gr RR and GR R from DSO to DBO and the dates of the proposed move. Appointments of Gr R practitioners and their labor implications. What the SAOU offers to its ECD members.
    • Wat beteken en doen die SAOU vir sy VKO lede | How does the SAOU assist the ECD members – Chris Klopper
    • Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan | Appointments of Gr R practitioners and the labour implications – Piet Delport
    • Wat behels die fokus skuif vir Gr RR en Gr R van DSO na DBO en die datum van beoogde skuif/ What comprises the focus shifting of the Gr RR and Gr R from DSD to DBE – Dr Janeli Kotze
    • Van Juffrou tot Flou Vrou. Hoe om werk weer in ‘n passie te verander. | From Teacher to Tired Creature How to turn work into a passion again. – Dr Lizelle Nel

8.2.4Grondslagfase | Foundation Phase

8.2.5Intermediêre Fase | Intermediate Phase

8.2.6Senior Fase | Senior Phase

 • Assessering vir Leer: Hoërskole
 • Beskikbare Jeugromanse met lesergidse (NW Uitgewers)
 • Die ontwikkeling van ‘n eie taal in die Jungu Josh reeks

8.2.7VOO Fase | FET Phase

 • Afrikaans HT & EAT Gr10
 • Afrikaans HT Gr 11
 • Afrikaans EAT Gr 11
 • English Home Language Grade 8-12 English First Additional Language Grade-12: Shakespeare
 • Afrikaans HT & EAT Graad 12
 • Lewenswetenskap | Life Science
 • How to present English Poetry in a fun and interesting way
 • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
  •  2021/10/20
  • Opname | Recording
  • Aanbieding | Presentation
   • Aanpassings aan die Tegniese Wiskunde en Wetenskap was nodig en waarvan moet daar kennis geneem word? | Changes to Technical Mathematics and Science were necessary and what should be taken note of? (Mr M Njomeni)
   • Tegniese Wiskunde het ‘n PAT komponent: wat word vereis? |Technical Mathematics has a PAT component:  what is required? (Mr M Njomeni)
 • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
  • 2021/10/27
  • Die stabilisering van stikstofbemestingstowwe om kostedoeltreffendheid te verbeter, maar ook om atmosferiese en grondwaterbesoedeling te bekamp. | The stabilisation of Nitrogen fertilizers to ensure cost effectiveness as well as ensuring the combat of atmospheric and ground water pollution.
  • Hoe kan suksesvolle vennootskappe gevestig word om die skool se lewensvatbaarheid te verbeter. | How to establish successful partnerships with the private sector in order to sustain a school’s longevity
  • Opname | Recording

8.3 2022

8.3.1Inklusiewe Onderwys | Inclusive Education

 • Discipline in a post COVID era
  • 2022/06/07
   • Positive discipline supported by the implementation of the SIAS policy and Individual Support Plans
    Positiewe dissipline ondersteun deur die implementering van die SIAS-beleid en individuele ondersteuningsplanne

  •  2022/06/01
   • The role of a Value Driven Disciplinary System in a Post COVID Era
 • LSOB klasse vs Remediërendeintervensie klasse | LSEN classess vd Remedial intervention classes
 • LSOB-klasse in hoofstroomskole: Effektiewe klaskamerbestuur en dissipline – Beste praktyk en lesse geleer | LSEN classes in mainstream schools: Effective classroom management and discipline – Best practice and lessons learned
 • Voorbereiding van LSOB leerders vir integrasie in Vaardigheidskole of Beroepsgerigte skole | Preparation of LSEN learners for Integration in Schools of Skills or Vocational Schools
 • How to support, motivate and involve parents of learners who are in LSEN classes in mainstream schools | Hoe om ouers van leerders wat in LSOB-klasse in hoofstroomskole is, te ondersteun
 • LSOB-klasse in hoofstroomskole: Evaluering en plasing van leerders | LSEN classes in mainstream schools: Evaluation and placement of learners
 • Differensiasie van Assessering | Differentiation of Assessment
 • Kurrikulumdifferensiasie: LSOB-klasse in hoofstroomskole | Curriculum Differentiation: LSEN classes in main -stream schools
 • Kurrikulumdifferensiasie: LSOB-klasse in hoofstroomskole | Curriculum Differentiation: LSEN classes in main -stream schools

8.3.2Kurrikulum | Curriculum

8.3.3VKO | ECD

 • Die bou en instandhouding van die personeel as span
 • Verskillende personeel persoonlikhede
 • VKO, Gr R & Grondslagfase: Wat bied die SAOU aan VKO Praktisyns
 • Mini-MBA VKO | Mini MBA ECD
 • Vryspel binne en buite | Free play inside and outdoors
 • Flambojante VKO: Legoblokkies vir lees en Wiskunde
 • Assessering, Rekordering en Rapportering | Assessment, Recording and Reporting
 • Opvoedkundige hoekies | Educational spaces
 • 0 – 4: Tema gerigte leer | Theme guided teaching
 • Flambojante VKO: Gereed vir 2022 (Onderwyser en kind)
 • Beplanning vir 0-4 | Planning for 0-4
 • Ken jou Kleuters | Know your Toddlers

8.3.4Grondslagfase | Foundation Phase

8.3.5Intermediêre Fase | Intermediate Phase

8.3.6Senior Fase | Senior Phase

8.3.7VOO Fase | FET Phase

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online