Redirecting...

Chapter 5

Senior Phase

5.2 Senior Phase Language

5.2.1Afrikaans EAT

5.2.1.1Webinare | Webinars

 • Die ontwikkeling van ‘n eie taal in die Jungu Josh reeks

5.2.1.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.1.3Assessering | Assessment

5.2.2Afrikaans HT

5.2.2.1Webinare | Webinars

 • Pharos se Senior Tweetalige Skoolwoordeboek vir graad 10–12
 • AHT Taalkunde Gr 9
 • Beskikbare Jeugromanse met lesergidse (NW Uitgewers)
 • Die ontwikkeling van ‘n eie taal in die Jungu Josh reeks

5.2.2.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.2.3Assessering | Assessment

5.2.3English FAL

5.2.3.1Webinare | Webinars

 • Building Blocks for Reading

5.2.3.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.3.3Assessering | Assessment

5.2.4English HL

5.2.4.1Webinare | Webinars

5.2.4.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.4.3Assessering | Assessment

5.2.4.4Bronne | Resources

 1. Gr 7

5.3 Senior Phase Mathematics

5.3.1Webinare | Webinars

2023

 • Mathematics Gr 8 – 9 Session 4: Numbers and Geometric patterns
 • Mathematics Gr 8 – 9 Session 3: Geometry
 • Mathematics Gr 8 – 9 Session 2: Functions, relationships and graphs
 • Mathematics Gr 8 – 9 Session 1: Discussion of the TIMSS Report (Trends in International Mathematics and Science Study)
 • Senior Phase Mathematics

5.3.2Kurrikulum | Curriculum

5.3.3Assessering | Assessment

5.8 Senior Phase Creative Arts

5.8.1Webinare | Webinars

5.8.2Kurrikulum | Curriculum

5.8.3Assessering | Assessment

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online