Redirecting...

Chapter 3

Foundation Phase & Gr R

3.1 Foundation Phase Principles of classroom management

3.1.1Dokumente | Documentation

3.1.2Webinare | Webinars

2024

 • Hantering van Boeliegedrag en leerders wat byt | Dealing with bullying behaviour and biting learners
 • Sensoriese Prosessering | Sensory Processing
 • Verstaan die sensitiewe leerders in jou klas | Understanding the highly sensitive learner in your classroom
 • Brein gym vir VKO en Grondslagfase leerders | Brain gym for ECD and Foundation Phase learners
 • Musiekopvoeding in die VKO en Grondslagfase | Music education in the ECD and Foundation Phase
 • Bestuur van dissipline in die klaskamer | Managing of discipline in the classroom
 • Hulpverlening aan leerders wat hindernisse ervaar | Assisting learners that experience barriers
 • Wat om in Graad 1 te verwag | What to expect in Grade 1

2023

 • ’n Emosionele intelligensie benadering tot effektiewe selfbestuur in veranderende tye | An emotional intelligence approach to effective self-management in changing times
 • The value of music and art as an emotional support network in the Foundation Phase | Die waarde van musiek en kuns as emosionele ondersteuningsnetwerk in die GSF
 • Post-Covid emotional guidance of teacher and learner | Post-Covid emosionele begeleiding van onderwyser en leerder
 • Grondslagfase – Gr 12: Pharos Woordeboek (Afrikaans en Engels GSF – Gr 12) | Pharos Dictionary (Afrikaans and English FP – Gr 12)
 • Gr R & Grondslagfase Simposium
  • Gr R Infasering en die implikasies & Neuromotoriese ontwikkeling en integrasie | Gr R Phasing in and the implications & Neuromotor development and integration
  • Heidi Julies & Adel Breytenbach
  • Opname | Recording
  •  2023/04/19
  •  2023/04/18
  •  2023/04/17
 • Betuursbemagtiging t.o.v. die metodiek van Gr R | Training SMTs regarding the methodology of Gr R
 • Grondslagfase begroting | Foundation Phase budget
 • RATPs Wiskunde | Maths

2022

2021

3.2 Foundation Phase Language

3.2.1Webinare | Webinars

2024

2023

2022

2020

3.2.2Kurrikulum | Curriculum

3.2.3Assessering | Assessment

3.2.4Bronne | Resources

 1. Gr R
 2. Gr 1
 3. Gr 2
 4. Gr 3

3.3 Foundation Phase Mathematics

3.3.1Webinare | Webinars

2024

 • Wiskunde angstigheid in die Grondsalgfase | Mathematics anxiety in the Foundation Phase

2023

2022

2020

2021

3.3.2Kurrikulum | Curriculum

3.3.3Assessering | Assessment

3.3.4Bronne | Resources

3.4 Foundation Phase Life Skills

3.4.1Webinare | Webinars

2024

 • Musiekopvoeding in die VKO en Grondslagfase | Music education in the ECD and Foundation Phase

2023

2022

 • Selfregulering | Self regulation
 • ATPs Foundation Phase Life Skills

2021

 • Flambojante 0 – 9: Stimulering van kreatiwiteit in die jong kind
 • Flambojante 0 – 9: Musiek in die Grondslagfase

3.4.2Kurrikulum | Curriculum

3.4.3Assessering | Assessment

3.4.4Bronne | Resources

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online