Redirecting...

Chapter 1

ECD (0-R)

1.1 VKO | ECD 0-4

1.1.1Webinare | Webinars

2024

 • Brein gym vir VKO en Grondslagfase leerders | Brain gym for ECD and Foundation Phase learners
 • Musiekopvoeding in die VKO en Grondslagfase | Music education in the ECD and Foundation Phase
 • Ontwikkel emosionele intelligensie van leerders | Developing emotional intelligence of learners
 • Wat om in Graad 1 te verwag | What to expect in Grade 1

2022

 • Paradigma skuif tov lees vanuit die oog van ‘n remediërende terapeut
 • Getting to know each learner as a person, not only as a learner
 • Verskillende personeel persoonlikhede
 • VKO, Gr R & Grondslagfase: Wat bied die SAOU aan VKO Praktisyns
 • Mini-MBA VKO | Mini MBA ECD
 • Vryspel binne en buite | Free play inside and outdoors
 • Flambojante VKO: Legoblokkies vir lees en Wiskunde
 • Assessering, Rekordering en Rapportering | Assessment, Recording and Reporting
 • Flambojante VKO: Opstel van werkopdragte
 • Opvoedkundige hoekies | Educational spaces
 • 0 – 4: Tema gerigte leer | Theme guided teaching
 • Flambojante VKO: Gereed vir 2022 (Onderwyser en kind)
 • Beplanning vir 0-4 | Planning for 0-4
 • Flambojante VKO: Gereed vir 2022
2021
 • VKO Kompas
 • VKO Dinamo
 • Skryfvaardighede vir 0 – 3 jariges
 • SAOU Vrystaat: Pre-Primêr Belangegroep | SAOU Free State: Pre-Primary Interest Group
 • Flambojante 0 – 9: Hoe lyk die VKO Klaskamer
 • Brandpunte in die Onderwys | Hot Topics in Education
  • 2021/11/10
  • Opname | Recording
   • Die fokus skuif vir Gr RR en GR R van DSO na DBO en die datums van die beoogde skuif. Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan. Wat die SAOU vir sy VKO lede bied kan beteken. | The focus shift for Gr RR and GR R from DSO to DBO and the dates of the proposed move. Appointments of Gr R practitioners and their labor implications. What the SAOU offers to its ECD members.
    • Wat beteken en doen die SAOU vir sy VKO lede | How does the SAOU assist the ECD members – Chris Klopper
    • Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan | Appointments of Gr R practitioners and the labour implications – Piet Delport
    • Wat behels die fokus skuif vir Gr RR en Gr R van DSO na DBO en die datum van beoogde skuif/ What comprises the focus shifting of the Gr RR and Gr R from DSD to DBE – Dr Janeli Kotze
    • Van Juffrou tot Flou Vrou. Hoe om werk weer in ‘n passie te verander. | From Teacher to Tired Creature How to turn work into a passion again. – Dr Lizelle Nel

2020

Digitaal SLIM! ‘n Nuwe digitale wêreld!
2020/07/09
Recording

Skool toe in 2021 – is dit nog moontlik na die Koronavirus?
2020/07/07
Recording

Hoe nou met die Kurrikulum van Graad 1-3?
2020/07/02
Recording

Slaan stres vir ‘n ses!
2020/06/30
Recording

FLAMBOJANTE 0-9 
Dié uitklophou vir 2020
2020/12/01

1.1.2Kurrikulum | Curriculum

1.1.3Opname | Survey

1.1.4Bronne | Additional Resources

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online