Redirecting...

Chapter 16

SAOU TRAINING AND EMPOWERMENT

16.1 SAOU FOCUS GROUPS TRAINING

16.1Information on Focus Groups

To join one of our focus groups, click here

Webinars for all Focus Groups

16.1.1SGB Appointments Focus Group

2023

2022

2021

2020

 • Labour Practices in School Governing Body Posts
 • SGB – and Private school posts:  Emergency funding is available and New directions for Schools
 • The school’s budget and SGB positions & End of year termination of contracts

16.1.2Interns and Student Focus Group

2022

2021

2020

#STUDENT WEEK

 • Can we start my career again? I wasn’t ready
  •  2020/10/23
  • Recording
  • Presenter: Mrs M Viljoen
 • Dear Parents! – Difficult parents?

16.1.3Office Based Members Focus Group

2022

2021

 • Uit die Onderwys, vir die Onderwys! | From Education, for Education!
 • Finansiële beplanning en aftrede | Financial planning and retirement
 • The use of Technology in the performance of my task
 • Hoe normaal is die NUWE NORMAAL? ‘n Emosionele oorlewingsgids vir ‘n pandemie | How normal is the NEW NORMAL? Emotional survival guide for a pandemic

16.1.4Admin Focus Group

2022

2021

16.1.5Novice Educators Focus Group

2022

2021

2020

 • TIPS AND TRICKS: HOW TO BE SUCCESSFUL IN APPLYING FOR A TEACHING POSITION
  • 2 Sept 2020
  • Recording
  • Presenter: Loreen Jordaan- How to apply and how to sidestep potholes
  • – The different types of appointments
  • – Conversion in terms of the ELRC Collective Agreements 4 of 20188
  • – WC E-Recruitment

16.1.6Independent Schools Focus Group

2024

 • Regte van ouers vs. regte van onderwysers | Rights of parents vs. the rights of educators
 • 101 van kontrakte – Ken jou regte voor jy teken | 101 of contracts – Know your rights before you sign
 • Dissipline in die klaskamer | Discipline in the classroom
 • Ouerbetrokkenheid | Parent involvement
 • Konflikbestuur | Conflict management

2023

2021

 • Brandpunte in die Onderwys: Alternatiewe tot Openbare skole | Hot Topics in Education: Alternatives to Public Schooling

16.1.7ECD Focus Group

2021

 • Brandpunte in die Onderwys | Hot Topics in Education
  • 2021/11/10
  • Opname | Recording
   • Die fokus skuif vir Gr RR en GR R van DSO na DBO en die datums van die beoogde skuif. Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan. Wat die SAOU vir sy VKO lede bied kan beteken. | The focus shift for Gr RR and GR R from DSO to DBO and the dates of the proposed move. Appointments of Gr R practitioners and their labor implications. What the SAOU offers to its ECD members.
    • Wat beteken en doen die SAOU vir sy VKO lede | How does the SAOU assist the ECD members – Chris Klopper
    • Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan | Appointments of Gr R practitioners and the labour implications – Piet Delport
    • Wat behels die fokus skuif vir Gr RR en Gr R van DSO na DBO en die datum van beoogde skuif/ What comprises the focus shifting of the Gr RR and Gr R from DSD to DBE – Dr Janeli Kotze
    • Van Juffrou tot Flou Vrou. Hoe om werk weer in ‘n passie te verander. | From Teacher to Tired Creature How to turn work into a passion again. – Dr Lizelle Nel

16.1.8TVET Focus Group

2024

 • An Introduction to Generative AI with the focus on ChatGPT

2023

2022

16.1.19LSEN Focus Group

2023

 • LSOB Simposium | LSEN Symposium
  • 2023/03/16
   • Dysregulated behaviour | Wanreguleerde gedrag
   • Dispensing of medicine in schools: Do’s and don’t’s | Reseptering van medisyne in skole: moets en moenies
  •  2023/03/15
   • When children break their silence (procedures for reporting sexual, physical and emotional abuse) | Wanneer kinders hulle stilte verbreek (prosedures vir die rapportering van seksuele, fisiese en emosionele mishandeling)
   • The legalisation of Cannabis for personal and private use and the implications for schools | Die wettiging van dagga vir persoonlike en private gebruik en die implikasie vir skole
  •  2023/03/14
   • Assessment for learning: Tips and tricks | Assesering vir Leer: Wenke en Truuks
   • Using MAKATON to support learners with special education needs w.r.t. communication, language and literacy difficulties | Die gebruik van MAKATON om leerders met spesiale onderwysbehoeftes te ondersteun m.b.t. kommunikasie-, taal- en geletterdheidsuitdagings

16.1.20Post Level 1 Focus Group

2023

16.2 PROVINCIAL TRAINING

16.2.1Provincial Webinars or Training

EasternCape

2023

2022

 • Students: Do you have a teaching post for next year? Are you ready to be a teach?

2021

 • Rol van die vakbondverteenwoordiger tydens kortlysting | Role of the union Representative during shortlisting

2020

 • EVOLVING FROM A STUDENT TO A TEACHER
  • 2020/09/17
  • Recording
  • Meet the SAOU Eastern Cape team
  • Professional CV’s
  • Tips for Interviews
 • STUDENTS: INTERVIEWS – Be the best candidate you can be

FreeState

2024

 • Two-pot retirement system
 • Shaping teachers who shape the future
  • 2024/05/09
   • Session 5: Professionalism
   • San-Mari van der Merwe
   • Recording
  • 2024/04/11
   • Session 4: Generation Alpha in our classes & their parents
   • Sharon Aitken
   • Recording
  •  2024/03/14
   • Session 3: Your emotional well-being
   • Reinette Kotze
   • Recording
  •  2024/02/29
   • Session 2: Classroom Discipline
   • Charles Liversage
   • Recording
  •  2024/02/01
   • Session 1: What effective teachers do
   • Francois van Heerden
   • Recording

2023

2022

2021

Gauteng

2024

2023

 • Post level 1 and students | Posvlak 1 en studente
 • Werkplekverteenwoordigers | Workplace Representatives

2022

2021

2020

KwaZulu-Natal

2023

 • How to apply and fill in forms for a Promotion Post

2022

 • Posvlak 1: Jou Regte is belangrik vir ons | Post Level 1: Your Rights are important to us

2021

Limpopo

2021

Mpumalanga

2024

 • Jong en Innoverende leierskap 
  • Leierskap in ‘n diverse personeelkorps; Hoe tegnologie tot jou voordeel gebruik kan word 
  • Leierskap: So gebore of deur vaardighede gevorm? Wat is leierskapsvaardighede?
 • SACE – Code of Professional Ethics
 • Beginneropvoeders, Interns & Studente Interns | Novice educators, Interns & students

2023

2022

2021

NorthernCape

2024

2023

2022

 • Bemagtiging vir SAOU waarnemers tydens kortlysting en onderhoude
 • Struikelblokke in die aansoekproses – NK Vakaturelys
 • Posvlak 1: Jou regte is vir ons belangrik | Post Level 1: Your rights are important to us (part 1)
  • 2022/08/02
  •  2022/07/27

2021

 • Get ready for SGB elections | Slaggereed vir SBL-verkiesings

2020

 • What Is Your Role as Shop Steward?
  • 2020/07/01
  • Recording
  • Ms Lize-Mari Mazzoncini
 • Important Questions and Answers about COVID-19
 • Salary Advice and Leave for Departmental and SGB Educators
 • Post Level 1 Symposium
  • 2020/08/24
  • Recording
  • Pieter le Roux, Henk Brand, Ankia Bester, Stephan vd Berg
 • SGB & Admin appointments
 • School Governing Body Positions
 • GEPF – What you should know

NorthWest

2021

WesternCape

2024

 • Observing the processes of shortlisting and interviews
 • How to apply via E-Recruitment
 • Your role as Workplace Representative within the school

2023

 • The role of the observer during processes of shortlisting and interviews
 • Die rol van die waarnemer tydens prosesse van kortlysting en onderhoude
 • Workplace Representatives – Role in the SAOU
 • Werkplekverteenwoordigers – Rol in die SAOU

2022

16.3 SCHOOL MANAGEMENT TRAINING

16.3.1Support to School Management

2024

2023

2022

 • Lesson learnt out of disciplinary hearings 
 • Transformation
 • Cultural Sensitivity
 • Matters on the President’s desk
  • 2022/11/16
   • SAOU 2023: Newly elected leaders and related matters | SAOU 2023: Nuutverkose leiers en verwante aangeleenthede
   • Opname | Recording
  •  2022/08/11
   • Wat is die rol van SAOU-lede en verkose lede | What is the role of SAOU members and elected members
   • SAOU verkose lede se invloed op kollegas, skole, gemeenskappe en onderwys | SAOU elected members’ influence on colleagues, schools, communities and education
    Dr Louis Swanepoel, Chris Klopper & Louise Lemmer
   • Opname | Recording
  •  2022/08/01
   • Meningsvormers en keuses t.o.v. stemme – waarna en na wie moet ons luister? | Opinion makers and choices regarding votes – what and to whom should we listen?
   • Hoekom is dit belangrik dat lede betrokke raak by die proses? | Why is it important for members to get involved in the process?
    Dr Louis Swanepoel, Chris Klopper & Gordon Lancaster
   • Recording
  •  2022/07/25
   • What is a trade union and what are the mutual expectations of members and the union.
   • What does the SAOU election entail? What will be the process?
    Dr Louis Swanepoel, Chris Klopper & Terry Nicholenas
   • Recording
 • What is the school’s liability to SARS?
 • SIP and SDP prosesse
 • Whole school evaluation (WSE) can become a nightmare if everything is not in place
 • SASW Art 38A Addisionele Vergoeding | SASA Sec 38A Additional Remuneration
 • Watter stappe moet gevolg word om ‘n suksesvolle dissiplinêre proses te verseker | What steps must be taken to ensure a successful disciplinary process
 • Watter ondersteuning kan ‘n hoof aan algemene assistente, koshuispersoneel en terreinwerkers bied om hulle bydrae tot die sukses van die skool te erken. | What support can a principal provide to general assistants, hostel staff and grounds staff to acknowledge their contribution to the success of the school.
 • Boeliery: Op sosiale media en in die skool | Bullying: On social media and in the school
 • Legal department Gender Identity and Sexual Orientation in the context of your school
 • Beserings aan diens | Injury on duty
 • Veiligheid van personeel en leerders: die hoof se verantwoordelikheid | Safety of staff and learners: the principal’s responsibility
 • Veiligheidsmaatreëls vir die skool werkswinkellaboratorium | Safety measures for the school workshop laboratory
 • Veiligheid en sekuriteit van die skoolterrein | Safety and security on the school premises
 • Brandpunte in die Onderwys | Hot topics in Education
  • 2022/05/17
   • Rapportering van seksuele oortredings | Reporting sexual offenses
   • Ankia Bester
   • Opname | Recording
  •  2022/02/15
   • Chris Klopper
   • Vordering in skole met die terugkeer na “normaal” | Progress in schools with the return to “normal”
   • Wat is die nuutste m.b.t. die stand van Afrikaans in Onderwys | What is the latest regarding the state of Afrikaans in Education.
   • SAOU verkiesing 2022 – hier is die kans om jou sê te sê. Dit is hoe dit gaan werk | SAOU election 2022 – here’s the chance to have your say. This is how it’s going to work.
  • Recording
 • Verantwoordelikhede van die hoof tov skool infrastruktuur | Responsibilities of the principal regarding school infrastruture

2021

 • Gekonsolideerde Konsep DBO Direktiewe | Consolidated Draft DBE Directions
 • The Line function for Post Level 1 teachers
 • Post Level 1 teachers: Time management & lesson planning
  • 2021/02/16
  • Presenters: Marésa Viljoen & Maryna Besseling
  • Recording

2020

 •  QMS: INTRODUCTION TO QMS FOR SCHOOL PRINCIPALS
  • 2020/11/16
  • Recording
   • Presenter: Martin Botha – Hoërskool Gerrit Maritz
   • The (new) Quality Management System (QMS) for School Based educators:  The implementation date of QMS is 2021. Attend this webinar for an overview. 
 • WELSTAND VAN ONDERWYSERS | WELLNESS OF EDUCATORS
  • Discipline:  COVID-19 survival kit for educators
   •  2020/07/16
  • The resilience code – discover the secret of thriving vs surviving
   • 2020/07/14
  • Feedback on the wellness survey
   • 2020/07/13
 • TRAUMA, EMOSIONELE BUFFERS EN COVID-19
 • WORLD TEACHERS’ DAY
  • 5 Oct 2020
  • Recording
  • Presenter:  Prof Stephan Joubert

16.3.2Workshop for School Management

2022

 • 2022/09/12 – 2022/09/18
  • Finansiële Bestuur Nie-Skoolgeldheffende skole | Financial Management non-Fee Paying Schools
   • Dr Huw Davies & Johann Güldenpfennig
   • Recording
  • Curriculum Management: Primary Schools | Kurrikulumbestuur: Laerskole
   • Maryna Besseling, Marietjie le Roux & Elda Thiart
   • Recording
  • Finansiële Bestuur: Skoolgeldheffende Skole | Financial Management: Fee-Paying Schools
   • Dr Huw Davies & Johann Güldenpfennig
   • Recording
  • Kurrikulumbestuur: Hoërskole | Curriculum Managment: High Schools
   • Maryna Besseling, Marietjie le Roux & Elda Thiart
   • Recording

2021

 • 2021/09/07 – 2021/09/30
  • Workshop in Financial Management: Non-Fee Paying-Schools
  • Werkswinkel in Finansiële Bestuur: Nie-Skoolgeldheffende Skole
  • Workshop in Curriculum Management: Primary Schools
  • Werkswinkel in Kurrikulumbestuur: Laerskole
  • Workshop in Financial Management: Fee Paying Schools
  • Werkswinkel in Finansiële Bestuur: Skoolgeldheffende Skole
  • Workshop in Curriculum Management: High Schools
  • Werkswinkel in Kurrikulumbestuur: Hoërskole

2020

 • 2020/11/12 – 2020/11/12
  • Werkwinkel in Kurrikulumbestuur: Sekondêre Skole
  • Workshop in Curriculum Management: Secondary Schools
  • Werkwinkel in Finansiële Bestuur: Skoolgeldheffende Skole
  • Workshop in Financial Management: Fee Paying Schools
  • Werkwinkel in Kurrikulumbestuur: Laerskole
  • Workshop in Curriculum Management: Primary Schools
  • Werkwinkel in Finansiële Bestuur: Nie-Skoolgeldheffende Skole
  • Workshop in Financial Management: Non-Fee-Paying Schools

2019

 1. EXECUTIVE MANAGEMENT

 2. CURRICULUM MANAGEMENT

 3. FINANCIAL MANAGEMENT

 4. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

16.3.3Mini-MBA | Mini MBA

2023

2022

2021

2020

 • 2020/11/16 – 2020/11/19
  • HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: Shaping the future
  • Recording
   • Participatory management: a dynamic approach to changing circumstances
   • The new normal: Lessons learnt with the return of learners to school
   • Mentorship and counselling as a safety net for staff and learners’ health and well-being
  • GENERAL MANAGEMENT: Expect the best
  • Recording
   • POPI legislation. How does the legislation affect the school and what preparations need to be in place?
   • The Grey Verdict: The balance between control and management
   • School leadership: Practical lessons that will keep every leader on his / her toes
  • CURRICULUM MANAGEMENT: All systems go
  • Recording
   • Progression, promotion and condonation:
   • Critical amendments to be noted
   • Presenter: Dr Mark Chetty
   • Presentation
  • How can the gaps in the current curriculum be addressed or adjusted?
  • Contracting the curriculum: The implications for academic planning 2021 and beyond
  • FINANCIAL MANAGEMENT: Gaining the edge
  • Recording
  • Financial Management
  • The financial management of schools: What are the pitfalls that must be taken into account?

2019

 1. GENERAL MANAGEMENT

 2. FINANCIAL MANAGEMENT

 3. CURRICULUM MANAGEMENT

 4. MANPOWER

 5. RELATIONSHIP MANAGEMENT

 6. VIDEOS

16.3.4Damesleierskap | Women Leadership

2023

 • 2023/08/21
  • SAOU damesopvoeders: Juffrou, jy is een uit ‘n duisend | SAOU women educators: Mam’, you are one in a thousand

2022

 • 2022/08/29
  • JA-NEE exists in Afrikaans, but in life EVERY yes HAS a no! – Dr Gillian Arendse
  • Opname | Recording
 •  2022/08/22
  • Boundaries are defined by EGO or SELF-RESPECT. It is your choice | Grense word gedefinieer deur EGO of SELFRESPEK. Dit is jou keuse – Minnette Dempsey
  • Opname | Recording
 •  2022/08/15
  • Don’t let your boundaries become your limits | Moenie dat jou grense jou beperkinge word nie – Christelle Webb-Joubert
  • Opname | Recording

2021

 • 2021/08/04
  • S1: “The trick to juggling is determining which balls are made of rubber and which ones are made of glass.”: Linda Scholtz
  • S2: “Leaders in heels: Amazing things happen when women help other women.”: Karin Potgieter
  • Opname | Recording
 • 2021/08/16
  • S1: “Worry less about fitting into glass slippers and more about shattering glass ceilings.”: Amore Badenhorst
  • S2: “Harnessing youth and experience: You are never too young to change the world.”: Estelle de Wit
  • Opname | Recording
 • 2021/08/18
  • Paneel gesprek | Panel discussionFinding and telling your story: “The challenge of life, I have found, is to build a resume that doesn’t simply tell a story about what you want to be, but it’s a story about who you want to be.”
  • Hettie Smit, Betsi Greyvenstein, Iwena Nortjé
  • Opname | Recording
 • 2021/08/23
  • S1: “Courage starts with showing up and letting ourselves be seen” – Marie Klink
  • S2: “We build too many walls, and not enough bridges” – Benita Duminy
  • Opname | Recording
 • 2021/08/25
  • S1:“Nothing succeeds like the appearance of success.”
  • S2: “So much stress, so little time!”
  • Opname | Recording
 • Brandpunte in die Onderwys | Hot Topics in Education: The invisible woman…reconnect with your voice of truth | Die onsigbare vrou … maak weer kontak met jou stem van waarheid

2020

 • 2020/09/14 – 2020/09/16
  • Recording
   • How to break through the glass ceiling but avoid falling off the glass cliff: Prof Mary Metcalfe
   • Fact or fiction? “The best man for the job is a woMAN!” | Feit of Fiksie? “The best man for the job is a woMAN!”: Louise Lemmer & Marna Jordaan
  • Recording
   • Unique challenges that female leaders in education must confront: Four female principals share best practice, strategies, skills and lessons learnt during their exciting journey | Unieke uitdagings wat dames-onderwysleiers moet trotseer: Vier dameshoofde deel beste praktyk, strategieë, vaardighede en lesse geleer gedurende hulle opwindende reis: Estelle de Wit, Shirley Slater-Billet, Karin Potgieter, Kola du Toit
   • You do not have to fill a position to be a leader: Dr Patricia Gouws
  • Recording
   • A call for courage in challenging times: Keeping perspective, reflecting and reinventing yourself as female leader – lessons learnt about flexibility and adaptability whilst stuck in Bali during lockdown: Dr Mariheca Otto

16.3.5Principals' Symposium

2023

2022

2021

2019

16.3.6Focus Schools

2022

 1. Agricultural Schools
  • 2022/09/06
   • Watter geakkrediteerde kursusse is beskikbaar vir Landbouskole se leerders om hul beter toe te rus vir die mededingende werksomgewing? | What accredited courses are available for Agricultural schools’ learners to better equip them for the competitive work environment?
   • Wynand Espach
   • Opname | Recording

2021

 1. Agriculutural Schools
  • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
   • 2021/10/11
    • Opname | Recording
     • Verwelkomingsboodskap / Word of welcome (Dr Louis Swanepoel
     • Message of support (Mr Jabulani Ngcobo: Inclusive Directorate: DBE)
     • Finansieringsmodelle en ander uitdagings vir LSOB- en fokusskole / Financing models and other challenges for LSEN- and focus schools (Mnr Chris Klopper)
   • 2021/11/13
    • Opname | Recording
     • Departement van Basiese Onderwys se planne vir Landbouskole en hoe die skole sal bydra tot voedselsekerheid | Department of Basic Education’s plans for Agricultural schools and how schools will be in a position to contribute towards food security (Mr S Tlhabane)
     • Wat is die huidige stand van Landbouskole in die land? | What is the current position of Agricultural schools in the country? (Mnr EP Nel)
 2. Technical Schools
  • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
   • 2021/10/11
    • Opname | Recording
     • Verwelkomingsboodskap / Word of welcome (Dr Louis Swanepoel
     • Message of support (Mr Jabulani Ngcobo: Inclusive Directorate: DBE)
     • Finansieringsmodelle en ander uitdagings vir LSOB- en fokusskole / Financing models and other challenges for LSEN- and focus schools (Mnr Chris Klopper)
   • 2021/11/03
    • Opname | Recording
     • Recognition of artisans’ qualifications and mobility towards becoming professionals in teaching – Mr Neil Makhaga
     • Tegniese “Ongekwalifiseerde” personeel! Wat kan gedoen word? Hoe kan vakleerlinge/ambagsmanne in diens geneem word om die tekort aan gekwalifiseerde tegniese onderwysers aan te spreek? Inleiding en bespreking | Technical “Unqualified” staff! What can be done? How to employ apprentices/artisans to address the shortage of qualified technical teachers? Introduction and discussion – Mr Wimpie Lodewyk

16.3.7SACE

2024

16.4 SACE – PROFESSIONAL DEVELOPMENT

16.4.1SACE

2024

2021

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online