Redirecting...

Chapter 6

Further Education and Training FET

6.2 Ecomonic Management Subjects

6.2.1Accounting

6.2.2.1Webinare | Webinars

6.2.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.2.1.3Assessering | Assessment

6.2.1.4Bronne | Resources

6.2.2Business Studies

6.2.2.1Webinare | Webinars

6.2.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.2.2.3Assessering | Assessment

6.2.2.4Bronne | Resources

Termyn 1 | Term 1

Termyn 2 | Term 2

 

Termyn 3 | Term 3

 

6.2.3Economics

6.2.3.1Webinare | Webinars

6.2.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.2.3.3Assessering | Assessment

6.2.3.4Bronne | Resources

6.3 Agriculture

6.3.1Agricultural Management

6.3.1.1Webinare | Webinars

6.3.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.3.1.3Assessering | Assessment

6.3.1.4Bronne | Resources

6.3.2 Agricultural Science

6.3.2.1Webinare | Webinars

 • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
  • 2021/10/27
  • Die stabilisering van stikstofbemestingstowwe om kostedoeltreffendheid te verbeter, maar ook om atmosferiese en grondwaterbesoedeling te bekamp. | The stabilisation of Nitrogen fertilizers to ensure cost effectiveness as well as ensuring the combat of atmospheric and ground water pollution.
  • Hoe kan suksesvolle vennootskappe gevestig word om die skool se lewensvatbaarheid te verbeter. | How to establish successful partnerships with the private sector in order to sustain a school’s longevity
  • Opname | Recording

6.3.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.3.2.3Assessering | Assessment

6.3.2.4Bronne | Resources

6.3.3Agricultural Technology

6.3.3.1Webinare | Webinars

6.3.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.3.3.3Assesssering | Assessment

6.4 Computer Sciences

6.4.1 Computer Applications Technology

6.4.1.1Webinare | Webinars

6.4.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.4.1.3Assessering | Assessment

6.4.1.4Bronne | Resources

6.4.2Information Technology

6.4.2.1Webinare | Webinars

6.4.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.4.2.3Assessering | Assessment

6.4.2.4Bronne | Resources

6.5 Technology Subjects

6.5.1Civil Technology Civil Services

6.5.1.1Webinare | Webinars

6.5.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.1.3Assessering | Assessment

6.5.1.4Bronne | Resources

6.5.2 Civil Technology Construction

6.5.2.1Webinare | Webinars

6.5.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.2.3Assessering | Assessment

6.5.3Civil Technology Woodworking

6.5.3.1Webinare | Webinars

6.5.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.3.3Assessering | Assessment

6.5.4Electrical Technology Digital Electronics

6.5.4.1Webinare | Webinars

6.5.4.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.4.3Assessering | Assessment

6.5.5Electrical Technology: Electronics

6.5.5.1Webinare | Webinars

6.5.5.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.5.3Assessering | Assessment

6.5.6Electrical Technology: Power Systems

6.5.6.1Webinare | Webinars

6.5.6.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.6.3Assessering | Assessment

6.5.7Engineering Graphics and Design

6.5.7.1Webinare | Webinars

6.5.7.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.7.3Assessering | Assessment

6.5.8Mechanical Technology Automotive

6.5.8.1Webinare | Webinars

6.5.8.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.8.3Assessering | Assessment

6.5.8.4Bronne | Resources

6.5.9Mechanical Technology: Fitting and Machine

6.5.9.1Webinare | Webinars

6.5.9.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.9.3Assessering | Assessment

6.5.10Mechanical Technology: Welding and Metal

6.5.10.1Webinare | Webinars

6.5.10.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.10.3Assessering | Assessment

6.5.11Technical Science

6.5.11.1Webinare | Webinars

6.5.11.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.10.3Assessering | Assessment

6.5.12Technical Mathematics

6.5.12.1Webinare | Webinars

 • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
  • 2021/10/20
  • Opname | Recording
  • Aanbieding | Presentation
   • Aanpassings aan die Tegniese Wiskunde en Wetenskap was nodig en waarvan moet daar kennis geneem word? | Changes to Technical Mathematics and Science were necessary and what should be taken note of? (Mr M Njomeni)
   • Tegniese Wiskunde het ‘n PAT komponent: wat word vereis? |Technical Mathematics has a PAT component:  what is required? (Mr M Njomeni)

6.5.12.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.12.3Assessering | Assessment

6.6 Services

6.6.1Consumer Studies

6.6.1.1Webinare | Webinars

6.6.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.6.1.3Assessering | Assessment

6.6.2Hospitality Studies

6.6.2.1Webinare | Webinars

6.6.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.6.2.3Assessering | Assessment

6.6.3Tourism

6.6.3.1Webinare | Webinars

6.6.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.6.3.3Assessering | Assessment

6.6.3.4Bronne | Resources

 1. Riglyne | Guidelines
 2. Omsendskrywes  | Circulars

6.7 Arts

6.7.1Dance Studies

6.7.1.1Webinare | Webinars

6.7.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.7.1.3Assesssering | Assessment

6.7.2Design

6.7.2.1Webinare | Webinars

6.7.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.7.2.3Assessering | Assessment

6.7.3Dramatic Arts

6.7.3.1Webinare | Webinars

6.7.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.7.3.4Assessering | Assessment

6.7.4Music

6.7.4.1Webinare | Webinars

6.7.4.2Kurrikulum | Curriculum

6.7.4.3Assessering | Assessment

6.7.5Visual Arts

6.7.5.1Webinare | Webinars

6.7.5.2Kurrikulum | Curriculum

6.7.5.3Assessering | Assessment

6.8 Geography

6.8.1Webinare | Webinars

6.8.2Kurrikulum | Curriculum

6.8.3Assessering | Assessment

6.8.4Bronne | Resources

6.11 Life Sciences

6.11.1Webinare | Webinars

6.11.2Kurrikulum | Curriculum

6.11.3Assessering | Assessment

6.11.4Bronne | Recources

6.12 Physical Sciences

6.12.1Webinare | Webinars

6.12.2Kurrikulum | Curriculum

6.12.3Assessering | Assessment

 1. Gr 10
 2. Gr 11
 3. Gr 12
 4. SBA Guidelines

6.12.4Bronne | Resources

6.14 Mathematics

6.14.1Webinare | Webinares

6.14.2Kurrikulum | Curriculum

6.14.3Assessering | Assessment

 1. Gr 10
 2. Gr 11
 3. Gr 12
 4. SBA Guidelines

6.14.4Bronne | Resources

6.16 Languages

6.16.1Afrikaans EAT

6.16.1.1Webinare | Webinars

6.16.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.16.1.3Assessering | Assessment

6.16.2Afrikaans HT

6.16.2.1Webinare | Webinars

6.16.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.16.2.3Assessering | Assessment

6.16.2.4Bronne | Resources

6.16.3English FAL

6.16.3.1Webinare | Webinars

6.16.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.16.3.3Assessering | Assessment

6.16.3.4Bronne | Resources

6.16.4English HL

6.16.4.1Webinare | Webinars

6.16.4.2Kurrikulum | Curriculum

6.16.4.3Assessering | Assessment

6.16.4.4Bronne | Resources