Chapter 3

Foundation Phase

Principles of classroom management

3.1.1Dokumente | Documentation

3.1.2Webinare | Webinars

2022

  • Kulturele sensitiwiteit in personeel interaksie
  • Hantering van konflik onder personeel
  • Die bou en instandhouding van die personeel as span
  • Self regulering as maatstaf vir skool gereedheid
  • Selfregulering | Self regulation
  • Grondslagfase Assessering en Rapportering | Foundation Phase Assessment and Reporting
  • Ken jou Kleuters | Know your Toddlers

2021