Chapter 6

Further Education and Training FET

Agriculture

6.3.1Agricultural Management

6.3.1.1Webinare | Webinars

6.3.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.3.1.3Assessering | Assessment

6.3.1.4Bronne | Resources

6.3.2 Agricultural Science

6.3.2.1Webinare | Webinars

  • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
    • 2021/10/27
    • Die stabilisering van stikstofbemestingstowwe om kostedoeltreffendheid te verbeter, maar ook om atmosferiese en grondwaterbesoedeling te bekamp. | The stabilisation of Nitrogen fertilizers to ensure cost effectiveness as well as ensuring the combat of atmospheric and ground water pollution.
    • Hoe kan suksesvolle vennootskappe gevestig word om die skool se lewensvatbaarheid te verbeter. | How to establish successful partnerships with the private sector in order to sustain a school’s longevity
    • Opname | Recording

6.3.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.3.2.3Assessering | Assessment

6.3.2.4Bronne | Resources

6.3.3Agricultural Technology

6.3.3.1Webinare | Webinars

6.3.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.3.3.3Assesssering | Assessment

6.3.3.4Bronne | Resources