Redirecting...

Chapter 16

MISCELLANEOUS RESOURCES

16.1 CURRICULUM: KNOWLEDGE BUILDER

16.1.1GRADE 1

1Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

aLeesboeke

bLesplanne

cSpelwoorde

eWeek 1 - 3

fWeek 4 - 5

gWeek 6 - 7

hWeek 8 - 10

16.1.2GRADE 2

2Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

aLeesboeke

bLesplanne

cWeek 1 - 3

dWeek 4 - 5

eWeek 6 - 7

fWeek 8 - 10

gFlitskaarte

KWARTAAL 3

hTemas Woordeskat

16.1.3GRADE 3

3Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

aLeesboeke

bLesplanne

cSpelwoorde

dWeek 1 - 3

eWeek 4 - 5

fWeek 6 - 7

gWeek 8 - 10

hFlitskaarte

KWARTAAL 3

16.1.4GRADE 4

4Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

aAssesseringsprogram

bKwartaalbeplanning

cWerkskedule

dOnderwysersgids: Formele Assessering

eLeerders: Informele Aktiwiteite

fLeerders: Formele Assessering

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

 

gOnderwysersgids: Informele Aktiwiteite

hFoutontledeing en Vakverbeteringsprogram

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

 

iEksamenvraestel en memo

16.1.5GRADE 5

5Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

aAssesseringsprogram

bKwartaalbeplanning

cWerkskedule

dOnderwysersgids: Formele Assessering

eOnderwysers: Informele Aktiwiteite

fFoutontleding en vakverbeteringsprogram

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

gLeerders: Formele Assessering

hLeerders: Informele Aktiwiteite

16.1.6GRADE 6

6Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

aAssesseringprogram

bKwartaalbeplanning

cWerkskedule

dOnderwysersgids: Formele Assessering

eOnderwysers: Informele Aktiwiteite

fFoutontleding en Verbeteringsprogram

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

hLeerders: Informele Aktiwiteite

gLeerders: Formele Assessering

16.1.7GRADE 7

7Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

aKwartaalbeplanning

KWARTAAL 1

Kwartaalbeplanning

KWARTAAL 2

Kwartaalbeplanning

bWerkskedule

cOnderwysersgids: Formele Assessering

dOnderwysers: Informele Aktiwiteite

aLeerders: Formele Aktiwiteite

bLeerders: Informele Aktiwiteite