Redirecting...

Chapter 8

Webinare | Webinars

8.2 2021

8.2.1Inklusiewe Onderwys | Inclusive Education

8.2.2Kurrikulum | Curriculum

 

8.2.3VKO | ECD

 • VKO Kompas
 • VKO Dinamo
 • Skryfvaardighede vir 0 – 9 jariges
 • SAOU Vrystaat: Pre-Primêr Belangegroep | SAOU Free State: Pre-Primary Interest Group
 • Flambojante 0 – 9: Hoe lyk die VKO Klaskamer
 • Brandpunte in die Onderwys | Hot Topics in Education
  • 2021/11/10
  • Opname | Recording
   • Die fokus skuif vir Gr RR en GR R van DSO na DBO en die datums van die beoogde skuif. Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan. Wat die SAOU vir sy VKO lede bied kan beteken. | The focus shift for Gr RR and GR R from DSO to DBO and the dates of the proposed move. Appointments of Gr R practitioners and their labor implications. What the SAOU offers to its ECD members.
    • Wat beteken en doen die SAOU vir sy VKO lede | How does the SAOU assist the ECD members – Chris Klopper
    • Aanstellings van Gr R praktisyns en die arbeidsimplikasie daarvan | Appointments of Gr R practitioners and the labour implications – Piet Delport
    • Wat behels die fokus skuif vir Gr RR en Gr R van DSO na DBO en die datum van beoogde skuif/ What comprises the focus shifting of the Gr RR and Gr R from DSD to DBE – Dr Janeli Kotze
    • Van Juffrou tot Flou Vrou. Hoe om werk weer in ‘n passie te verander. | From Teacher to Tired Creature How to turn work into a passion again. – Dr Lizelle Nel

8.2.4Grondslagfase | Foundation Phase

8.2.5Intermediêre Fase | Intermediate Phase

8.2.6Senior Fase | Senior Phase

 • Assessering vir Leer: Hoërskole
 • Beskikbare Jeugromanse met lesergidse (NW Uitgewers)
 • Die ontwikkeling van ‘n eie taal in die Jungu Josh reeks

8.2.7VOO Fase | FET Phase

 • Afrikaans HT & EAT Gr10
 • Afrikaans HT Gr 11
 • Afrikaans EAT Gr 11
 • English Home Language Grade 8-12 English First Additional Language Grade-12: Shakespeare
 • Afrikaans HT & EAT Graad 12
 • Lewenswetenskap | Life Science
 • How to present English Poetry in a fun and interesting way
 • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
  •  2021/10/20
  • Opname | Recording
  • Aanbieding | Presentation
   • Aanpassings aan die Tegniese Wiskunde en Wetenskap was nodig en waarvan moet daar kennis geneem word? | Changes to Technical Mathematics and Science were necessary and what should be taken note of? (Mr M Njomeni)
   • Tegniese Wiskunde het ‘n PAT komponent: wat word vereis? |Technical Mathematics has a PAT component:  what is required? (Mr M Njomeni)
 • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
  • 2021/10/27
  • Die stabilisering van stikstofbemestingstowwe om kostedoeltreffendheid te verbeter, maar ook om atmosferiese en grondwaterbesoedeling te bekamp. | The stabilisation of Nitrogen fertilizers to ensure cost effectiveness as well as ensuring the combat of atmospheric and ground water pollution.
  • Hoe kan suksesvolle vennootskappe gevestig word om die skool se lewensvatbaarheid te verbeter. | How to establish successful partnerships with the private sector in order to sustain a school’s longevity
  • Opname | Recording

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online