Redirecting...

Chapter 6

Further Education and Training FET

6.5 Technology Subjects

6.5.1Civil Technology Civil Services

6.5.1.1Webinare | Webinars

6.5.1.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.1.3Assessering | Assessment

6.5.1.4Bronne | Resources

6.5.2 Civil Technology Construction

6.5.2.1Webinare | Webinars

6.5.2.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.2.3Assessering | Assessment

6.5.3Civil Technology Woodworking

6.5.3.1Webinare | Webinars

6.5.3.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.3.3Assessering | Assessment

6.5.4Electrical Technology Digital Electronics

6.5.4.1Webinare | Webinars

6.5.4.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.4.3Assessering | Assessment

6.5.5Electrical Technology: Electronics

6.5.5.1Webinare | Webinars

6.5.5.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.5.3Assessering | Assessment

6.5.6Electrical Technology: Power Systems

6.5.6.1Webinare | Webinars

6.5.6.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.6.3Assessering | Assessment

6.5.7Engineering Graphics and Design

6.5.7.1Webinare | Webinars

6.5.7.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.7.3Assessering | Assessment

6.5.7.4Bronne | Resources

6.5.8Mechanical Technology Automotive

6.5.8.1Webinare | Webinars

6.5.8.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.8.3Assessering | Assessment

6.5.8.4Bronne | Resources

6.5.9Mechanical Technology: Fitting and Machine

6.5.9.1Webinare | Webinars

6.5.9.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.9.3Assessering | Assessment

6.5.10Mechanical Technology: Welding and Metal

6.5.10.1Webinare | Webinars

6.5.10.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.10.3Assessering | Assessment

6.5.11Technical Science

6.5.11.1Webinare | Webinars

6.5.11.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.11.3Assessering | Assessment

6.5.12Technical Mathematics

6.5.12.1Webinare | Webinars

 • SAOU Simposium vir Opvoeders by Landbou en Tegniese Skole | SAOU Symposium for Educators at Agricultural and Technical Schools
  • 2021/10/20
  • Opname | Recording
  • Aanbieding | Presentation
   • Aanpassings aan die Tegniese Wiskunde en Wetenskap was nodig en waarvan moet daar kennis geneem word? | Changes to Technical Mathematics and Science were necessary and what should be taken note of? (Mr M Njomeni)
   • Tegniese Wiskunde het ‘n PAT komponent: wat word vereis? |Technical Mathematics has a PAT component:  what is required? (Mr M Njomeni)

6.5.12.2Kurrikulum | Curriculum

6.5.12.3Assessering | Assessment

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online