Redirecting...

Chapter 5

Senior Phase

5.2 Senior Phase Language

5.2.1Afrikaans EAT

5.2.1.1Webinare | Webinars

  • Die ontwikkeling van ‘n eie taal in die Jungu Josh reeks

5.2.1.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.1.3Assessering | Assessment

5.2.2Afrikaans HT

5.2.2.1Webinare | Webinars

  • Pharos se Senior Tweetalige Skoolwoordeboek vir graad 10–12
  • AHT Taalkunde Gr 9
  • Beskikbare Jeugromanse met lesergidse (NW Uitgewers)
  • Die ontwikkeling van ‘n eie taal in die Jungu Josh reeks

5.2.2.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.2.3Assessering | Assessment

5.2.3English FAL

5.2.3.1Webinare | Webinars

  • Building Blocks for Reading

5.2.3.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.3.3Assessering | Assessment

5.2.4English HL

5.2.4.1Webinare | Webinars

5.2.4.2Kurrikulum | Curriculum

5.2.4.3Assessering | Assessment

5.2.4.4Bronne | Resources

  1. Gr 7

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online