Redirecting...

Chapter 3

Foundation Phase & Gr R

3.1 Foundation Phase Principles of classroom management

3.1.1Dokumente | Documentation

3.1.2Webinare | Webinars

2024

 • Hulpverlening aan leerders wat hindernisse ervaar | Assisting learners that experience barriers
 • Wat om in Graad 1 te verwag | What to expect in Grade 1

2023

 • ’n Emosionele intelligensie benadering tot effektiewe selfbestuur in veranderende tye | An emotional intelligence approach to effective self-management in changing times
 • The value of music and art as an emotional support network in the Foundation Phase | Die waarde van musiek en kuns as emosionele ondersteuningsnetwerk in die GSF
 • Post-Covid emotional guidance of teacher and learner | Post-Covid emosionele begeleiding van onderwyser en leerder
 • Grondslagfase – Gr 12: Pharos Woordeboek (Afrikaans en Engels GSF – Gr 12) | Pharos Dictionary (Afrikaans and English FP – Gr 12)
 • Gr R & Grondslagfase Simposium
  • Gr R Infasering en die implikasies & Neuromotoriese ontwikkeling en integrasie | Gr R Phasing in and the implications & Neuromotor development and integration
  • Heidi Julies & Adel Breytenbach
  • Opname | Recording
  •  2023/04/19
  •  2023/04/18
  •  2023/04/17
 • Betuursbemagtiging t.o.v. die metodiek van Gr R | Training SMTs regarding the methodology of Gr R
 • Grondslagfase begroting | Foundation Phase budget
 • RATPs Wiskunde | Maths

2022

2021

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online